Оснивач сајта је АРГ радна група Савеза радио-аматера Србије.

Оснивач сајта је АРГ радна група Савеза радио-аматера Србије.

АРГ (Аматерска Радио Гониометрија) је саставни део радио-аматерског хобија. Она се развијала, експонирала, па је и нормативно регулисана као техничко спортска активнот радио-аматера.

То је у комплексу радо-аматерског експериментисања део у коме је извршен врло успешан спој технике и спорта изражен преко такмичења. Кроз технику, радио-аматер исказује своју оспособљеност, вештину и довитљивост, а кроз спортски део своју кондициону припремљеност и спортски жар.

Висок степен нужне физичке припремљености за бављење радио-аматеризмом навели су један број земаља да радио-аматерске савезе, удружења и њихова делатност назову радио-спортом и аматерску радио-гониометрију спортском дисциплином.